Yazı Detayı
19 Mayıs 2020 - Salı 14:00 Bu yazı 680 kez okundu
 
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
Ömer Sabri KURŞUN
 
 

Böylesine yüce bir bayramın onurlu gururunu, Türk Milleti olarak bizlere bir asır boyunca
yaşama fırsatı veren; öncelikle, vatan ve millet uğruna, büyük fedakârlıklar göstererek
bizlere bağımsız, özgür bir ülke bırakan; başta büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'e, bütün şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize şükranlarımı
sunarım…
Ve sizlere gururumuzun yüreklerimize sığmadığı “19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramının 101. yıl dönümü olan bu çok özel günde Cahit Külebi’ nin şu şiiri ile merhaba
demek istiyorum…
Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı
Selam durdu kayığı, çaparası, takası,
Selam durdu tayfası.
Bir duman tüterdi bu geminin bacasından bir duman
Duman değildi bu
Memleketin uçup giden kaygılarıydı.
Samsun limanına bu gemiden atılan
Demir değil
Sarılan anayurda
Kemâl Paşa'nın kollarıydı.
Selam vererek Anadolu çocuklarına
Çıkarken yüce komutan
Karadeniz'in hâlini görmeliydi.
Kalkıp ayağa ardı sıra baktı dalgalar
Kalktı takalar,
İzin verseydi Kemâl Paşa
Ardından gürleyip giderlerdi
Erzurum'a kadar…
19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür.
19 Mayıs 1919, Türk Ulusunun uyandığı, emperyalizme başkaldırdığı büyük önder Mustafa
Kemal Atatürk’ün "Ya istiklal, ya ölüm" diyerek ulus egemenliğine dayanan, tam bağımsız
bir devlet kurma kararının yaşama geçirildiği gündür.
19 Mayıs 1919 Türkiye'yi aydınlatan güneşin ışığını yansıtıyor.
Türkiye'de genç olmakla, dünyanın herhangi bir ülkesinde genç olmak aynı şey değildir.
Bu ülkenin gencecik bir kumandan ve ilim irfan ehli gencecik bir ordu tarafından
kurulduğunu asla unutmuyoruz.
Mustafa Kemal Paşa Millî Mücadele sıralarında Türk milletini ileri götürecek olanların ve
köhnemiş fikirlere karşı gelecek olanların genç fikirler olduğunu görmüştür. Bu nedenle de
“gençlik” kavramı Atatürk için ayrı bir önem taşımakta idi.
Mustafa Kemal gibi düşünebilmek; işçisiyle, memuruyla; öğrencisiyle, öğretmeniyle;
genciyle, yaşlısıyla Mustafa Kemal gibi düşünebilmek…
Uygarlık yolunda ilerlediğimiz 21 yüzyılda ileriyi görebilen ve daha ileriye gitmeyi
amaçlayan, yeni nesiller yetiştirmek, Mustafa Kemal gibi düşünebilmenin ilk adımıdır
Bu adımı atarken, yeni neslin geçmişini iyi bilmesi ve özümsemesi gerekmektedir Bunun
içindir ki her fert üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olmalıdır.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye
Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. 19 Mayıs 1919'da
Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bugün İtilaf
Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu
bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.
Atatürk bir söyleşi sırasında : «Ben 19 Mayıs’ta doğdum» demiştir. 19 Mayıs bir yandan
Ulusal Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı öte yandan ülkemizin kurtarıcısı, devletimizin
kurucusu Atatürk’ün doğum yıldönümü olarak törenlerle kutlanır.
Her yıl 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye'nin dört bir
yanında spor gösterileri ve törenlerle kutlanır. Üzerinde "Gençlikten Atatürk Sevgisiyle
Cumhurbaşkanına" yazan ve "Sevgi Bayrağı" olarak adlandırılan dev bir bayrak Kurtuluş
Yolu'ndaki Tütün İskelesi'nden karaya çıkarılarak Samsun valisine verilir. Daha sonra
bayrak, Cumhurbaşkanı'na sunulmak üzere genç atletlere teslim edilir. Samsun'dan yola
çıkarılarak Amasya, Tokat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve
Kırıkkale'den sonra 19 Mayıs törenlerinde Ankara'da Cumhurbaşkanına sunulur.

19 MAYIS TARİHİ, ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?
Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış,
24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle
Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce
sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir. Bu organizasyondan bir süre sonra
gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni
kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor
Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul
edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır.
20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bu ulusal
bayramın adı 12 Eylül Darbesi'nden sonra "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını
almıştır.
Bundan tam 101 yıl önce Bandırma vapurundan Samsun Tütün İskelesi'nden karaya ayak
basan Mustafa Kemal Atatürk le birlikte Samsun’dan Anadolu’ya Güneş doğdu…
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Kurtuluş
Mücadelesinin meşalesini yakarken öncesinde attığı adımlarla bir tarih yazılıyordu.

* Mustafa Kemal, Mondros’un imzalanmasından sonra Yıldırım Orduları Grup
Komutanlığı’ndan 3 Kasım 1918’de İstanbul’a döndü. Samsun’a gitmeden 6 ay İstanbul’da
temaslar yaptı.
* Kendi deyimiyle “Kendisini İstanbul’dan uzaklaştırmak ve Anadolu dağlarında çürütmek”
isteyenlerce 9. Ordu Müfettişliği ile görevlendirildi, ancak müfettişliği kabul ederken
görevinin geniş yetkilerle donatılmasını sağladı.
Trablusgarp’da Birinci Dünya Savaşı’nda Anafartalar’da düşman güçlerini yenen Mustafa
Kemal bu kez yurdumuzu kurtarmak için Anadolu’ya geçmeye karar verdi.
* İzmir’in işgal edildiği 15 Mayıs günü Babıali’de bazı hükümet üyelerine veda etti. Aynı
gün Yıldız Sarayı’nda Padişah Vahdettin tarafından kabul edilen Mustafa Kemal, daha
sonra Bandırma Vapuru’nun kaptanı İsmail Hakkı (Durusu) Bey’i evine çağırarak yolculukla
ilgili bilgi aldı.
* İstanbul Şişli’deki evinden 16 Mayıs’ta ayrılan Mustafa Kemal’e, vapura binmeden,
“Bandırma Vapuru’nun Karadeniz’de batırılacağı” istihbaratı iletildi. O gün yaşadıklarını
şöyle anlattı:
“Bir an düşündüm. Bu dakikada düşmanların elinde idim. Bana her istediklerini yapamazlar
mıydı? Beynimden bir şimşek geçti. Tutabilirler, sürebilirler, fakat öldürmek! Bunun için
beni Karadeniz’in coşkun dalgaları arasında yakalamak lazımdır. Bu ihtimal mantıklı idi.
Ancak benim için artık yakalanmak, tutuklanmak, sürülmek, düşüncelerimi yapmaktan
alıkonmak hepsi ölmekle denk idi. Hemen karar verdim, otomobile atlayarak Galata
rıhtımına geldim.”
* Büyük Önder, zihnindeki kurtuluş mücadelesi planlarıyla, Bandırma Vapuru ile 16
Mayıs’ta İstanbul’dan yola çıktı. Kız Kulesi açıklarındayken İtilaf Devletleri denetim
görevlilerince vapurda, silah ve kaçak malzeme araması yapıldı. Subayların gemiyi terk
etmelerinin ardından Karadeniz’e yönelen Bandırma’nın güvertesinde yanındakilere
şunları söyleyecekti: “Bunlar işte böyle yalnız demire, çeliğe, silah kuvvetine dayanırlar.
Bildikleri şey yalnız madde! Bunlar hürriyet uğruna ölmeye karar verenlerin kuvvetini
anlayamazlar. Biz, Anadolu’ya ne silah ne cephane götürüyoruz. Biz ideali ve imanı
götürüyoruz.”
* Bandırma Vapuru, üç gün sonra Sinop’a vardı. Samsun’a karayoluyla gitmek için yolun
durumunu ve araç sordu. Ancak ne yol ne araç vardı. Tekrar vapura bindiler.
Sert bakışlarıyla ufka bir göz gezdirdikten sonra kaptan köşküne çıktılar. Bandırma
vapurunda hemen herkesi deniz tutmuştu, oysa Mustafa Kemal dipdiriydi ve çok
sağlıklıydı.
19 Mayıs 1919 Pazartesi günü Bandırma Vapuru Samsun sahiline demir attı. Bandırma
vapuru demir atınca coşkun gösteriler yükseldi. Hemen ardından geminin etrafını kayıklar
aldı Mustafa Kemal ve arkadaşları Tütün İskelesi’nden Samsun’a adım atarken kıyı bir ana
baba günüydü…
Kemal Paşa ve arkadaşları Samsun’da sevinç gösterileri ile karşılandı… Milli mücadele ateşi
de yanmaya başladı.
Burada bir hafta kalan Mustafa Kemal Paşa, 27 Mayıs günü Havza’ya geldi. Çalışmalarını
burada da sürdürdü
Mustafa Kemal, Amasya’da yayınladığı genelge ile ulusu, ülkenin bütünlüğünü,
bağımsızlığını kurtarmak için birlikte çalışmaya çağırdı. İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal

Paşa’nın bu çalışmalarından hoşnut değil­di. Harbiye Bakanı Mustafa Kemal Paşa’yı
İstanbul’a çağırdı. Bunun üzerine M. Kemal Paşa padişaha telgraf çekerek askerlikten
çekildiğini bildirdi. Mustafa Kemal Paşa bundan böyle çalışmalarına sade bir yurttaş olarak
devam etti. 4 Eylül günü Sivas’a gitti. Sivas Kongresi’nde «Ya bağımsızlık, Ya ölüm» ilkesi
kabul edilerek yurt düşmandan kurtarılıncaya dek savaşmaya and içildi.
Mustafa Kemal Paşa Sivas’tan sonra Ankara’ya geldi 23 Nisan 1920 günü Büyük Millet
Meclisi’ni topladı. Meclis başkanlığına seçilen Mustafa Kemal Paşa düzenli ordular kurdu.
Bu ordular düşmanlarla çarpışmaya başladı. Birinci İnönü, ikinci İnönü, Sakarya ve
Başkomutanlık Meydan Savaşı sonunda yurdumuz düşmanlardan kurtarıldı.
19 Mayıs 1919 Ulusal Kurtuluş Savaşımızın başladığı gündür. Bugün aynı zamanda
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mızdır. Spor beden eğitimidir. Spor bedeni
geliştirir. Sağlıklı olmamızı sağlar. Spor yapanlar hayatta daha başarılı olurlar. İyi bir sporcu
sağlam bedenli, becerikli ve başa­rılı bir insandır, içki, sigara kumar gibi alışkanlıkları
yoktur. Spor kötü alışkanlıkların edinilmesine fırsat vermez.
Ünlü bir devlet adamının dediği gibi “Atatürk gibi insanlar, bir nesil için doğmadıkları gibi,
belli bir devre için de doğmazlar; onlar önderlikleriyle yüzyıllarca milletlerin tarihlerinde
hüküm sürecek insanlardır”
İçinde bulunduğumuz şu süreçte, Ulu Önder Atatürk’ün yolundan çıkmadan dimdik ayakta durmalıyız.

Hiç bir oyuna gelmeden, milletçe tuzaklara düşmeden sımsıkı kenetlenerek Türkiye
Cumhuriyeti’ni ayakta tutmalıyız.
Sevgi, saygı, hoşgörü ve uzlaşma ortamı içinde üstesinden gelinemeyecek bir sorunun
bulunmadığını unutmamamız gerekir. Birlik ve bütünlüğümüze yönelik her türlü saldırı
veya tehdit karşısında daha fazla kenetlenerek hiç bir kimsenin, hangi amaçla ve ne şekilde
olursa olsun, huzur ve güvenliğimizi bozmasına fırsat vermemeliyiz.
Ay yıldızlı bayrağımızın altında hepimizin bir ve bütün olarak yaşamasına imkân sağlayan
demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetidir.
Unutmayınız ki: her 19 Mayıs’ta, Samsun’dan, elden ele Ankara’ya koşturulan bayrağımız,
rengini, siz asil Türk evladının damarlarındaki asil kandan almaktadır…
Unutmayınız ki “Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır”
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, iyi ki bizimleydin, iyi ki bizimlesin ve bizimle var
olacaksın…
Atatürk'ün büyük güven duyduğu dünün ve bugünün gençlerine ülkemizin kalkınması ve
ilerlemesi için bu güne dek yapmış oldukları, yapacak oldukları çalışmalarda üstün
başarılar dilerim…
Atatürk'ün geleceğimizin teminatı olarak gördüğü dünün ve bugünün gençlerini yürekten
selamlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 101. yıl dönümünü en içten
duygularımla kutlar bu gün bu coşkuyu kalbinde yaşatan başta Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyet ve Dünya üzerinde ki tüm Türk Milletinin her bireyine saygılarımı
sunarım.

Bu duygu ve düşüncelerle, sözde değil, özde, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa
Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi
rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum, Gençlerimizin, tüm ulusumuzun bayramını tebrik
ediyor, selam sevgi ve muhabbetlerimi iletiyorum.
Ve sizlere İzmir Şairler ve Bestekârlar Derneğimizin üye şairlerinin 19 Mayıs için kaleme
aldığı ortak şiiri takdim ediyorum…
19 MAYIS
Bandırma Vapuru demedi aman
Karadeniz çılgın, dalgası yaman
Dağıldı ülkemden kara bulutlar
Ata'mız Samsun’a çıktığı zaman… Halim AKIN
Samsun’dan başladı vermeden ara
Amasya, Erzurum, Sivas, Ankara
Yeni Türk Devleti kurmaktı amaç
Düşmanı kovmaya gelmişti sıra… Turan ATASEVER
Kalbi bağımsızlık aşkıyla dolu
Asla terk etmedi seçtiği yolu
Doğdu güneş gibi çağın lideri
Işığa yürüdü tüm Anadolu… S. Ozan USLU
Bir bahar günüydü mayıs on dokuz
Küllerinden doğdu yeni bir Oğuz
Önce vatan dedi Başbuğ Atatürk
Anadolu halkına vererek omuz… Çakmar ÇAKMAK
Ata'm bu millette umut görmüştü
19 Mayıs'ta işe girmişti
Egemenliğine düşkün bu halka
Özgürlük vermeye karar vermişti… Mahmut KÜÇÜKAYDIN
Özgürlük yoluna çıkılan gündür
Anadolu için büyük düğündür
Atatürk liderdi halay başında
Bugün Türk'e bayram, Türklüğe ündür... Ömer Sabri KURŞUN
Yedi düvel gelip yurda dolmuştu
Halkımız düşmana esir olmuştu
Sararıp solarken bütün umutlar
Ata’yla yeniden hayat bulmuştu… Özlem ÖRNEK
Düşmanın kabaran hayali soldu
Kanayan yaranın merhemi oldu
Yüz yılda bir doğar böyle bir deha

Şükürler olsun ki o bizi buldu… Recep ŞİKAR
Ne taktı düşmanı ne padişahı
Bütün düşüncesi ülke refahı
Tuzakları aştı düşmanı kovdu
Sabırla yürüdü vardı Allah'ı… Nurgül EKEKE
Dünyaya duyurdu Türk’ün gücünü
Ezilen milletin aldı öcünü
Vatanı düşmandan kurtaran Ata
Armağan bıraktı bize bu günü… Suna YILMAZ
Geldikleri gibi gider demişti
Sözünü tutmaya yemin etmişti
Aştı dalgaları vardı Samsun'a
Korkusu düşmana o an yetmişti… Bedri ŞENMAN
Bandırma Vapuru umut taşıdı
Düşmanların hepsi hüsran yaşadı
Mustafa Kemal ve millet el ele
Vatanın gönlüne huzur döşedi… Nurten CAN
Samsun’dan başlattı Ata’m savaşı
İşgal altındaydı toprağı taşı
Düşmanı İzmir’den denize döktü
Yurdumun gözünden silindi yaşı… BENAL ÖZÇELİK
Vatan kan ağlıyor, İzmir işgalde
Millet çare arar, umut yok elde
Ata'm kararlıydı kurtuluş için
Binmişti takaya dalgada yelde... Adem KOÇYİĞİT
Bu dünyada tektir 19 Mayıs
Bir büyük emektir 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma Gençlik Bayramı
Özgürlük demektir 19 Mayıs… Gaffar GÜLLÜ
Yurdumda bir uçtan bir öbür yana
Denizler ırmaklar boyandı kana
19 Mayıs’ta Ata’m gelince
Dar ettik vatanı bütün düşmana… Mustafa DEMİRCİ
O kara bulutlar yurdu sararken
Boşa geçen günler elbet zararken
19 Mayıs’ta Samsun'dan doğdu
Ata’m merhem oldu çare ararken… Erman ÖCAL
MUSTAFA’yla selam verince güneş

Tutuşmuştu yüreklerdeki ateş
Özgürlüğe dönüşünce umutlar
Bütün millet olmuştu KEMAL'e eş… Şerif KUTLUDAĞ

 
Etiketler: 19, Mayıs, Atatürk'ü, Anma, Gençlik, ve, Spor, Bayramı,
Google Reklam
Yorumlar
Haber Yazılımı