Tempo FM
Haber Detayı
24 Ekim 2021 - Pazar 13:18 Bu haber 2729 kez okundu
 
Gusül abdesti nasıl alınır?
Gusül abdesti nasıl alınır?
TANITIM Haberi
Gusül abdesti nasıl alınır?

Gusül abdesti nasıl alınır?

 

Cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmi kirlilikten gusül abdesti alarak temizleniriz. Peki gusül abdesti nasıl alınır? Sizler için derledik...

 

Boy abdesti olarak da bilinen gusül abdesti, hükmi kirlilik sayılan cünüplükten, hayızdan ve nifastan temizlenmek için Müslümanlar tarafından alınır. Gusül abdestinde vücudun hiçbir yerinin kuru kalmadan yıkanması esastır. Gusül abdesti konusu Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde de önemi belirtilen bir konudur.

 

Hangi hadislerde gusül abdestinden bahsedilir?

 

Ebû Hüreyre (r.a.) anlatıyor:

 

“Bir gün cünüp bir hâlde iken Medine sokaklarından birinde Resûlullah ile karşılaştım. Hemen geri durdum ve gidip yıkanıp geldim. Resûlullah, ‘Nerede kaldın Ebû Hüreyre?’ dedi. Ben, ‘Cünüp idim, temiz olmayan bir hâlde seninle beraber oturmak istemedim.’ dedim. Bunun üzerine Resûlullah, ‘Sübhânallâh! Müslüman necis olmaz.’ buyurdu.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 91)

 

Ebû Eyyûb el-Ensârî (r.a.), Câbir b. Abdullah ve Enes b. Mâlik (r.a.) şöyle anlatmaktadır:

 

“Orada (Kubâ Mescidi’nde) temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da temizlenenleri sever.” (Tevbe, 9/108) âyeti nâzil olmuştu. Bunun üzerine Resûlullah, “Ey ensar topluluğu! Şüphesiz ki Allah sizi temizlik konusunda övmektedir. (Övgüye lâyık olan) bu temizliğiniz nedir?” buyurdu. Onlar, “Biz namaz için abdest, cünüplükten dolayı da boy abdesti alırız ve biz su ile taharetleniriz.” diye cevap verince Resûlullah, “İşte (övüldüğünüz şey) bu! O hâlde buna devam edin.” buyurdu. (İbn Mâce, Tahâret, 28)

 

Ebû Hüreyre’den(r.a.) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

 

“Her yedi günde bir yıkanmak, Yüce Allah’ın her Müslüman üzerindeki hakkıdır.” (Buhârî, Cum’a, 12)

 

Ya’lâ (r.a.) anlatıyor:

 

“Resûlullah açıkta gusleden bir adam gördü, minbere çıktı. Allah’a hamd ve senâ ettikten sonra şöyle buyurdu: ‘Muhakkak ki Azîz ve Celîl olan Allah Halîm’dir, hayâ sahibidir, ayıp ve kusurları örtendir. Hayâyı ve örtünmeyi sever. Sizden biriniz gusledeceğinde başkalarına görünmeyecek şekilde (kapalı yerde gusletsin).’” (Nesâî, Gusül, 7)

 

Hz. Âişe’den (r.a.) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.s.) cünüplükten dolayı gusledeceğinde önce ellerini yıkayarak başlardı. Sonra namaz için abdest alır gibi abdest alır, sonra parmaklarını suya daldırır ve onlarla saçlarının diplerini ovalardı. Sonra iki eliyle başı üzerine üç avuç su dökerdi. En sonunda da suyu bütün bedeni üzerine dökerdi. (Buhârî, Gusül, 1)

 

 

Hangi ayetlerde gusül abdestinden bahsedilir?

 

"Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de -yolcu olmanız durumu müstesna- cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız, veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup, su da bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelip, (niyet ederek onunla) yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Şüphesiz Allah, çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır." (Nisâ Sûresi 43. Ayet)

 

Sana kadınların ay hâlini sorarlar. De ki: “O bir ezadır (rahatsızlıktır). Ay hâlinde kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit, Allah’ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri sever, çok temizlenenleri sever.” (Bakara Sûresi 222. Ayet)

 

Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve -başlarınıza mesh edip- her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz, iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan (def-i hacetten) gelir veya kadınlara dokunur (cinsel ilişkide bulunur) da su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin (Teyemmüm edin). Allah, size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O, sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. (Mâide Sûresi 6. Ayet)

 

 

Gusül abdesti nasıl alınır?

 

Gusül abdesti almak isteyen kişi banyoya girmeden önce besmele çekmeli ve sol ayağıyla banyoya ilk adımı atmalıdır. Daha sonra "Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya" diyerek niyet etmeli ve ellerini bileklere kadar yıkayıp edep yerlerini sol eliyle temizlemelidir. Bu işlemden sonra elleri yıkayıp sağ avuçla ağza üç kere su almalı ve ağzını gargara yaparak temizlemelidir. Sonra yine sağ avucuyla genzine kadar olacak şekilde burnuna üç kere su çekmeli ve sol eliyle burnunu temizlemelidir. Daha sonra ise namaz abdesti almalıdır. Abdesti aldıktan sonra üç kere başına, üçkere sağ omuzuna, üç kere sol omuzuna su dökmeli ve büyün vücudunu hiçbir yer kuru kalmayacak şekilde yıkamalıdır. 

 

Gusül abdestinin farzları nelerdir?

 

Gusül abdestinde bütün vücudun kuru hiçbir yer kalmayacak şekilde yıkanması gerekir. Hanefi mezhebi ve Hanbelîmezhebine göre ağız ve burnun içi bedenin dışından sayıldığı için gusül abdestinde ağza su alarak yıkamak ve buryna su çekerek yıkamak farzdır. Bu yüzden gusül abdestinin üç farzının bulunduğu belirtilir. 

 

Maliki mezhebine, Şafii mezhebine, Şîa mezhebine ve Caferi mezhebine göre ağız ile burun içi bedenin dışından sayılmaz bu yüzden de gusül abdesti alırken burnu ve ağzı yıkamak sünnettir. 

 

Gusül abdestine niyet etmek Hanefi mezhebine göre sünnettir. Diğer mezhepler ise niyet etmenin farz olduğunu belirtmektedir. Maliki mezhebinin ve Şafii mezhebinin fakihlerinden Müzenî'ye göre gusül abdestinde vücudu ovalamak farzdır. 

 

Hanbeli mezhebine göre gusül abdestine besmele çekilerek başlamak farzdır.

 

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: Gusül, abdesti, nasıl, alınır?,
Yorumlar
Haber Yazılımı